Foto TORINO (TO), Piemonte - Archivio foto TORINO (TO), Piemonte Italia

Foto TORINO (TO), Piemonte