Foto Torino (TO), Piemonte - Archivio foto Torino (TO), Piemonte Italia

Foto Torino (TO), Piemonte