Foto torino (TO), Piemonte - Archivio foto torino (TO), Piemonte Italia

Foto torino (TO), Piemonte